Mgr. Libuše Jarnotová, notář v Olomouci

Notář – Mgr. Libuše Jarnotová

Adresa kanceláře:
Hanáckého pluku 4
779 00 Olomouc

(možnost parkování v blízkosti kanceláře, popř. v krytých placených garážích s vjezdem z ul. Koželužská)

Telefon: +420 585 224 751
Mobil: +420 776 671 160
E-mail: notar@notar-jarnotova.cz

Běžné úřední hodiny
pondělí – čtvrtek  8,00 – 16,00 hod.
pátek8,00 – 14,00 hod.
 

Mgr. Libuše Jarnotová oznamuje svým klientům, že

NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ
bude od pátku 17. 12. 2021 (včetně)
UZAVŘENA

z důvodu ukončení činnosti k 31. 12. 2021.


Svoji činnost ukončuje z důvodu dosažení věku, po který lze tuto činnost vykonávat. V probíhajících řízeních o pozůstalosti bude Okresním soudem v Olomouci pověřen náhradník notáře, který bude v řízeních po 1. 1. 2022 pokračovat.

Mgr. Libuše Jarnotová a kolektiv zaměstnanců přeje svým klientům zdraví, přízeň osudu a sílu do dalších let.

Poskytované služby

 • smlouvy kupní o převodu nemovitostí, včetně úschovy peněz na úhradu kupní ceny, smlouvy darovací, o zřízení věcného břemene, zástavní
 • výmaz zástavních práv přejatých z pozemkové knihy
 • notářské zápisy s přímou vykonatelností (exekuční titul)
 • úschovy – peněz, závětí a cenných papírů a jiných listin
 • sepsání závětí, listin o vydědění a ustanovení správce dědictví
 • majetkové smlouvy manželů a snoubenců
 • zástavní smlouvy včetně zápisu do rejstříku zástav
 • právo obchodních společností (zakládání s.r.o., a.s. a jejich změn), návrhy na zápis změny do obchodního rejstříku
 • družstva a společenství vlastníků jednotek
 • poradenství ve věci dědictví
 • ověřování podpisů a opisů listin
 • vyhotovování výpisu z katastru nemovitostí, rejstříků - obchodního, trestů, živnostenského, insolvenčního, bodového hodnocení řidičů, seznamu kvalifikovaných dodavatelů